5è i 6è Primària

Thinking about the future

En aquest nivell els estudiants comencen a tenir la necessitat d'explicar les
relacions de temps més complexes. Present, passat i futur,  conceptes gramaticals que són assimilats i practicats en els exercicis escrits i orals. Tot i que encara l'èmfasi recau en la comunicació, pronunciació, fluïdesa i comprensió, es practiquen totes les habilitats (Llegir, escoltar, escriure, gramàtica i expressió oral).
Les classes segueixen sent dinàmiques i orientades  a motivar els alumnes. En aquest nivell, les cançons continuen sent una eina  motivadora per aquests alumnes més grans. Els alumnes estan exposats a una gran quantitat de vocabulari de nivell superior i les expressions naturals, frases útils i diferències regionals. Els costums i cultura de diferents països que es parla anglès també s'estudia , així com molts temes interessants i desafiadors. Els mestres tenen com a objectiu donar als alumnes l'alè i la confiança en l'ús d’anglès , naturalment, tant a dins com a fora de l'aula. Un llibre  complementa aquest curs dinàmic i divertit anglès. La revisió contínua es porta a terme durant el curs i els estudiants dues vegades l’any completen  una revisió del avenços amb avaluació i notes.

Aspectes dels cursos


•    Durada d’octubre a maig 

•    Professors nadius 

•    Grups de 8 (mínin) a 12 alumnes (màxim)

•    Preu mensual: 39€
    
•    2 hores setmanals. Es respectaran els dies festius segons el calendari del centre escolar on            s’imparteixin les classes (Vacances, festes locals, dies de lliure disposició)

•    Material didàctic: 1dossier/llibre a càrrec de l’alumne (15€ aprox.)

•    Material extra de suport facilitat  per English Extra Escolar

•    Data inici : primer dilluns d’octubre  

 

©2020 by English Extra Escolar. Proudly created with Wix.com