Primary

We are big kids now!

En aquest nivell les classes segueixen sent plenes d'aventura i de temes interessants, emocionants i divertits, a fi de provocar interès, curiositat i motivació.  A les classes,  els alumnes utilitzen  els nostres  dossiers,  especialment dissenyats i preparats amb un vocabulari més complicat i frases de comunicació útils  en situacions “reals”. Per exemple, anar a comprar, visitar al metge o anar al zoològic. L'objectiu d'aquestes classes és la comunicació, pronunciació i vocabulari, però també totes  les altres àrees d'aprenentatge d'anglès (escoltar, llegir i escriure) que seran treballades de manera divertida i dinàmica. Durant tot el cicle de primària es dona importància a la part escrita sense deixar de banda la comunicació oral.

 

 Com a complement a les classes , els estudiants també podran gaudir de jocs , cantar cançons i fer activitats com ara , arts i artesanies , veure clips de vídeo , històries , projectes d'equip, esports i molt més ...

La revisió contínua es porta a terme durant el curs i els estudiants dues vegades l'any completen una revisió dels avenços amb  avaluació i notes.

                                                                        Aspectes dels cursos


•    Durada d’octubre a maig 

•    Professors nadius 

•    Grups de 8 (mínin) a 12 alumnes (màxim)

•    Preu mensual: 39€
    
•    2 hores setmanals. Es respectaran els dies festius segons el calendari del centre escolar on            s’imparteixin les classes (Vacances, festes locals, dies de lliure disposició)

•    Material didàctic: 1dossier/llibre a càrrec de l’alumne (15€ aprox.)

•    Material extra de suport facilitat  per English Extra Escolar

•    Data inici : primer dilluns d’octubre